Adolf Hitler 3 E-Kitap


KAVGAM

20 Nisan 1889 yılında Branau kasabasında doğdu. İlk tahsilini doğduğu kasabada gördü. Orta tahsilini Viyana civarındaki Lintz şehrinin realschulesinde yaptı. On üç yaşında babasını, on altı yaşında annesini kaybetti. Orta öğrenimini bitirince Viyana sanayi mektebine yazıldı. Kendi kendini eğitti. Viyanada bir mimarın, sonra da nakkaşın yanında çalıştı. 1912de Viyanadan Münihe geldi. 1914de I. Dünya Savaşı çıkınca Hitler Bavyerada Alman ordusuna gönüllü olarak girdi. Sonra politikaya atıldı; Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine girdi.

1924de hükümeti devirmek için teşebbüslerde bulundu fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine 10 ay hapse mahkum edildi ve bu zaman içinde Kavgam adlı hatıralarını yazdı. 1925 Şubatında hapisten çıktı ve kısa adı Nazi Partisi olan, patisini yönetimini ele geçirdi. Parlamentoya 1928de 12, 1930da 107 milletvekili seçtirdi.

1933te devlet başkanı Hindenburg Hitleri başbakanlığa getirdi. Hindenburgun 1934te ölümü üzerine Hitler devlet başkanlığı ile başbakanlığı birleştirerek Almanyanın diktatörü oldu. 1938de Avusturya, 1939da Çekoslovakya Almanyaya katıldı. Hitler İtalya ile Almanya arasında bir anlaşma yapımasını sağladıktan sonra 1939 Eylülünde Polonyaya saldırdı ve 2.Dünya Savaşı başladı. Hitlerin yönetimindeki Almanya, 1940ta Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika ve Fransayı işgal etti. 1941de daha önce yaptığı anlaşmayı bozarak SSCB ye girdi.

Aynı yıl ABD, Fransa ve İngilterenin yanında savaşa girdi. 1943te Almanya SSCBde ve Kuzey Afrikada gerilemeye başlayınca Hitler savunma kararı aldı. 1944te generallerinden bazıları onu öldürmek istedilerse de başarısızlığa uğradılar. 1945 Nisanı sonunda, Almanyanın yenilgisi kesinleşip ruslar Berlinde ilerlerken son anlarda evlendiği Eva Braun ile beraber intihar etti.

TEK KURTULUŞ YOLU

Sunulan eser, Hitler’in “Kavgam” adlı eserinin bir tamamlayıcısı mahiyetindedir. Bu bakımdan, tamamıyla müstakil bir eser olmasına rağmen, özellikle “Kavgam”o okumuş olanların, bu eseri de okumaları, Nazi-Almanyasının daha iyi anlaşılabilmesi için bilhassa gereklidir. Eserde Alman dış siyaseti ve bu siyasetin uygulanma safhası tasvir edilmektedir. Kavgam’ı okuyup da bu eseri okumayan bir kimse, iki cildlik bir romanın sadece ilk cildini okumakla yetinen bir okuyucu durumda kalacaktır. Okunduğu zaman görüleceği gibi; bundan elli yıl önce bile A.B.D. Ve Sovyet Rusya’nın dünya siyasetindeki rollerini, Hitler’in çok iyi sezmiş olması dikkat çekicidir.

SİYASİ VASİYETİM

Eserimizi inşa etmek için barışa ihtiyacımız vardı. Ben her zaman barış istedim. Fakat düşmanlarımız tarafından hep savaşa itildik. 1933 Ocağında iktidara gelişimizden beri aralıksız olarak her zaman savaş tehdidi mevcuttu. Bir taraftan her şeyi ele geçiren Yahudiler ve onlara koltuk verenler, diğer taraftan da politikada realist görüşü tatbik edenler vardı. Aslında bütün tarih boyunca bunlar birbirleriyle anlaşmaları mümkün olmayan iki ayrı düşünce cephesini temsil ediyorlardı. Bir tarafta düşünülmüş bir insanın ve dünya çapında bir formülün tatbik edilmesini isteyenler vardı, diğer tarafta ise realistler bulunuyordu.
Nasyonal Sosyalizm Alman insanından başka hiç bir şeyle ilgilenmez ve onun saadetinden başka hiçbir şey aramaz. Enternasyonalistler, idealistler, hayâlciler her zaman fazla yükseği hedef olarak alıyor. Ulaşılması mümkün olmayan bir cinneti vaadederek bütün dünyayı aldatıyorlar. Etikleri ne olursa olsun, Hiristiyan, komünist, hümanist adını alsın; samimi, ahmak utanmaz veya sıradan biri olsun, bütün, bütün bu insanlar ellerinde bayrak gibi salladıkları bu formüllerle ancak köle imâl edebilmektedirler. Eldeki imkânlar nispetinde ben daima kendi çapımızda bir cenneti tahayyül ettim. Bu cennete Alman milleti gelişip ilerleme yoluyla uaşacaktır.
Ben, yalnız yerine getirebildiğim ve yerine getirebilme gücüne sahip olduğu şeyleri vaadetmekle yetindim. Kışkırttığım cihanşümul kinlerin sebeplerinden biri de budur. Bütün düşmanlarım gibi. yerine getirilmeleri imkânsız olan vaadlerde bulunmadığım için oyunun kurallarını bozuyordum. Kararlı ve itiraf edilmeyen gayelerin, insanlığın saflığını istismar etmek alışkanlığı içinde olanlardan ve kışkırtıcılardan daima uzak kaldım.
(Arka Kapak)

netkitap.com

İndirme Linkleri
Transitfiles: İndir