Kategori Arşivi: Döküman – Belge

Dosya içeriği: Temel Kavramlar Testleri Bölme-Bölünebilme ve Obeb-Okek Testleri Rasyonel Sayılar-Ondalıklı Sayılar Testleri Denklemler Eşitsizlik ve Mutlak Değer …

Dosya içeriği: Osmanlı Kuruluş,yükselme,gerileme ve dağılış Dönemleri Tarih kavramı İlk Türk ve ilk Müslüman Türk devletler Atatürk ilke ve inkılâpları I.Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı . . .

Dosya içeriği; Coğrafi Bölgeler ve Özellikleri Türkiye’de ulaşım,ekonomi,sanayi,ticaret,hayvancılık… Türkiye’nin Bitki Örtüsü Türkiye’de Nüfus Türkiye’de Nem,Basınç,Yağış… Dünya’nın şekli ve hareketleri