İpek Yolu Nerededir?

ipek-yolu-1İpek Yolu, Çin ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir dizi antik ticaret yoluna verilen addır. İpek Yolu M.Ö. 100 yılından M.S. 1500 yılına kadar gelişmiştir. Yollar doğu Çin ile Akdeniz arasında Orta Asya ve Orta Doğu’nun dağlık ve çöllük topraklarında yaklaşık 8050 km boyunca uzanmıştır.

İpek Yolu, adını üzerinde taşınan bol miktarda Çin ipeğinden almıştır. Yolu üzerindeki şehirler gelip geçenlere yiyecek, su ve barınma olduğu kadar alışveriş yapılacak ürünler de sağlamıştır. Bu şehirler arasında Khotan (şimdiki Hotan, Çin) yeşim taşıyla ün yapmıştır. Günümüzde Özbekistan topraklarında olan Fergana bölgesi güçlü atlarıyla tanınmaktaydı.

Ürünlerin çoğu İpek Yolu boyunca kuru, sert iklimli bölgelerde deve kervanları ile taşınırdı. M.S. 800 yılına doğru tüccarlar daha güvenli deniz yollarına yöneldiği için İpek Yolu’ndaki trafik azalmıştı. 13 ve 14. yüzyıllarda Moğollar, Orta Asya ve Çin’i hakimiyeti altına aldığında yoğun bir son dönem yaşanmıştır.

Gerçek Dosyası: İpek yapmayı ilk bulan Çinliler olmuştur ve bu sırlarını saklamışlardır. Batıda kumaş yapımının keşfedildiği M.S. 6. yüzyıla kadar bütün Çin’den alınırdı.

Cevap Yaz