Stephane Dufoix-Diasporalar Kitabı Tanıtım


Yaklaşık 2300 yıl önce İskenderiyede doğan Diaspora kelimesi ilk olarak Yahudilerin Filistinden sürülmesini anlatmak amacıyla kullanılmıştır. Mekânsal olarak dağılmış, başka dini inançlar ve halklar arasında azınlık olarak yaşayan dini grupları tanımlamakla sınırlı kalmış bu eski kelimenin kullanımında 1970lerden itibaren tam bir patlama yaşanmış, 1990lı yıllarda ise kullanımındaki çeşitlilik doruğa ulaşmıştır.

Stéphane Dufoix bu çalışmada, Diaspora nedir? veya Şu grup bir diaspora mıdır? gibi tek boyutlu sorulara yanıt aramak yerine, yepyeni bir sorgulama çerçevesi çiziyor. Bugün kullanımında enflasyon yaşanan kavramın ortaya çıkışından başlayarak, geçirdiği değişimlere, kullanımındaki çeşitlilik ve farklara odaklanıyor. Dufoixya göre diaspora henüz kendi zirvesine erişmiş bir terim değil ve günümüzde kelimenin anlamsal ufku, hem modernitenin hem de süper modernitenin sorunlarını kapsıyor. Kavramın Türkiyede, özellikle Ermeni diasporası özelinde nasıl indirgemeci ve ötekileştirici anlamlar yüklendiği anımsandığında, Diasporalar kitabının önemi de daha iyi anlaşılıyor.

Kaynak

Yazar:Stephane Dufoix
Çevirmen:Işık Ergüden
Sayfa Sayısı: 112
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Yayın Yılı: 2011/Aralık

Fiyatlar

İlknokta: 10,13 TL satın almak için Tıklayın
idefix: 10,63TL satın almak için Tıklayın
Pandora: 12,15Tl satın almak için Tıklayın
D&R: 9,99TL satın almak için Tıklayın
Yeni Kitaplar: 11,48 satın almak için Tıklayın