Türkçe Kelimeleri Nasıl Ayırt Edebiliriz?

alfabe1-Türkçe kelimelerde artlık-önlük uyumu vardır.Yani Türkçe kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.

2-Türkçe kelimeler küçük ünlü uyumu kurallarına uyar.

3-Türkçe kelimede birincil uzun ünlü bulunmaz.Örneğin; sa:bıka, resmi:, sa:bit,a:lim.. kelimeleri Türkçe değildir.

4-Türkçe kelimelerin ilk harfi “c,l,m,n,r,v,z,” ünsüzleri olamaz.Örneğin;lokal,cadı,cilve,zabıta,meyve..Bunlar Türkçe değildir.İstisna olarak “n” harfi “ne” sözcüğü ve bundan türeyen ; niçin,nere,niye,nasıl,neden,neyle kelimeleri dışında söz başında bulunmaz.

5-Söz sonunda “b, c, d , g(ön damak)” ünsüzleri bulunmaz.Örneğin;psikolog,lig,metod,ilaç .. kelimeleri Türkçe değildir.

6-Türkçe kelimelerde boşluk yoktur.Yani iki farklı hecedeki ünlü yan yana gelmez.Türkçe birleşik sözcüklerin dışında iki ünlü yan yana gelemez.Bu nedenle, ünlü ile başlayan sözcüklere, ünlü ile başlayan ek geldiğinde boşluk doldurucu ‘y’ sesi türer.Örneğin;ait, şiir, sual, şair,saat.. kelimeleri Türkçe değildir.

7-Türkçe kelimelerde ikiz ünlü yoktur.İkiz ünlü tek ses olarak kabul edilen ve tek hecede bulunabilen ikiz ünlülerdir.

8-Sözcük kökünde ikiz ünsüz/uzun ünsüz yoktur.Yani sözcük kökünde aynı ünsüz yan yana bulunmaz.Örneğin; çello,pizza,millet,cennet.. kelimeleri Türkçe değildir.

9-Türkçe kelimelerde sözcük yada hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.Bunlar; -LA, -LK, -LT, -LP, -NÇ, -NK, -NT, -RK,-RP,     -RS, -RT, -ST, -ŞT. Örneğin;dinç, antlaşma, ürkmek,kürk, Türk, sarp, pars, sırt, üst .. gibi kelimeler Türkçedir.

10-Türkçede üç tane ünsüz başta ya da sonda yer almaz.(ek almadan)

11-Türkçe kelimede “j, f, h” harfleri hiçbir şekilde yer almaz.Bu harflerin geçtiğin kelimeler kesinlikle Türkçe değildir.

Cevap Yaz